آیین نامه هنرواره ملی روایت جهاد با محوریت مواسات،کمک های مومنانه و مبارزه علیه ویروس کرونا

مقدمه

در هنگامه وقوع حوادث واتفاقات ناگواردرایران با شکل گیری جنبش های اجتماعی تأثیرگذار درسایه بسیج نیروهای مردمی در اندازه های بزرگ و کوچک در مقیاس کشوری و یا حتی محله ها می توان با انگیزه های بالايي کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر بر مبنای مولفه های گوناگون درميان اقشار مختلف جامعه در ايرنا اسلامي كاملا قابل مشاهد است.و بسياري ازاين مجاهدت ها مي تواند به عنوان يك اثر اخلاقي مطلوب در سبك زندگي اجتماعي همه جامعه در نظر گرفته شود.

تجربه

برآنیم پیرو منویات رهبرمعظم انقلاب درخصوص تدام نقش آفرینی مردم درمبارزه باویروس کرونا و لزوم ایجاد همدلی ومواسات درمیان جامعه به همت سازمان تبلیغات اسلامی قرارگاه مشترک جبهه مردمی انقلاب اسلامی با حضوربرخی نهادها وسازمان های فعال وپیشرو درعرصه مبارزه با کرونا نخستين هنرواره ملي روايت جهاد را برگزارمي شود.

انقلاب اسلامی دراین بین دراذهان مردم ایران توانست به الگویی بی بدیل درحرکت های جهادی تبدیل شود که مبنا و پایه آن حضور حداکثری مردم بوده و هست. یکی از این رویدادهای نوظهور درعصر حاضر پدید آمدن گروه های جهادی و خلق کنش های معنادار و کشف ظرفیت های ناشناخته با حضور مردم عادی، نخبگان جامعه شامل دانشگاهیان، طلاب و بسیج، هیئات و مساجد، کانون های فرهنگی و مذهبی، فعالان اقتصادی و بازار، چهره های مؤثر اجتماعی، فرهنگی وورزشی و… با همان حرارت روزهای انقلاب و دفاع مقدس می باشد. گروه های جهادی به عنوان یکی از برون دادهای مبارک جبهه مردمي انقلاب دارای مؤلفه هایی است که با کشف زوایا و ابعاد پیدا و پنهان آن می توان درجهت دهی نیروهای مردمي و انقلابي در راستای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامي و به خصوص گام دوم انقلاب بهره برد. گفتمان سازی حرکت های داوطلبانه، ایجاد روحیه جهادی، تحکیم حلقه های میانی جامعه، افزایش حس نوع دوستی ،امید ،بالندگی جوانان وآتیه سازان ایران اسلامی را می توان ازنتایج شگرف بروز و ظهورگروه های جهادی در سطح جامعه دانست. ایجاد چنين اتفاق مردمي وهمدلانه توسط فرد یا افرادی شکل می گیرد که گاهی از یک دغدغه بسیار ابتدایی درسطح یک محله آغاز و دامنه آن گاهی درمقیاس کشور وحتی جهان نیزقابل ارائه می شود. لذا با توان فني حوزه هنري انقلاب اسلامي ،بنيادخاتم ،سازمان رسانه اي سراج ،سازمان اوج ،جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي ،موسسه شهرستان ادب ،مجمع ناشران انقلاب اسلامي ،بنيادفرهنگي خاتم الاوصيا ،نهضت اجتماعي جوانان ،بسيج دانشجويي ،كانون فرهنگي هنري مساجد ، وبرخي ديگر از سازمان ها براي ثبت، ضبط آثارهنري توليد شده و يا در دست توليد دردوبخش حرفه اي و آماتور پيرامون موضوع كرونا ،كمك هاي مومنانه ومواسات اقدام به برگزاري هنرواره ملي روايت جهاد كرده ايم .

 در نهایت تحلیل شکل گیری و فعالیت این گروهها درجهت نگهداشت وافزایش توان این نیروی عظیم مردمی گام های قابل احترامی برداریم لذا برای اینکه بتوانیم متغیرهای راهبردی این گفتمان را شناسایی کنیم سعی می کنیم به چالش ها و سنجه های زیر پاسخ درخور و شایسته ای بیابیم:

بخش هايي كه مورد توجه اين رويداد فرهنگي هنري است به شرح زير مي باشد:

1 .ضرورت شناسی حضور مردم در این عرصه هاي مختلف از جمله مبارزه با كرونا
2 .المانهای انگیزشی حضور آحاد مردم دراین زیست بوم
3 .روش های شناخت و اولویت بندی مسائل و مشکالت در این گروه ها
4 .طراحان اصلی چارچوب کاری و ساختارهای قدرتمند تشکیالتی این گروه ها
5 .شناخت و زمینه یابی میدان های عمل این گروهها
6 .نحوه بسیج افراد و تجمیع منابع وامکانات مردمی
7 .شناخت و تحلیل شبکه پیچیده، دقیق و راهبردی ارتباطات و تعامالت این گروه ها
8 .شناخت چالش ها، موانع و مشكلات پیش روی گروه های جهادی و درنهایت ارائه راه حل های اساسی در جهت اصلاح و پیشرفت حرکت های آینده نقشه راه عملیاتی بدین گونه خواهد بود که ابتدا با جمع آوري آثار ارسال شده به هنرواره و تعيين آثار برتر توسط هيات داوران به آثار 5 آثاربرتر هر بخش جوايز ارزنده اي اهداء خواهد شد . البته داوري آثار در دو بخش حرفه اي و آماتور انجام مي شود و رقابت درهر بخش به صثصورت جداگانه مورد داروي قرار خواهد گرفت.

تمامي آثار خلق شده در زمينه كرونا ،كمك هاي مومنانه و مواسات مي توانند در در نظر گرفتن بخش هاي هنرواره در اين رويداد شركت كنند.

1 .ضرورت شناسی حضور مردم در این عرصه
2 .المانهای انگیزشی حضور آحاد مردم در این زیست بوم
3 .روش های شناخت و اولویت بندی مسائل و مشکالت در این گروه ها
4 .طراحان اصلی چارچوب کاری و ساختارهای قدرتمند تشکیالتی این گروه ها
5 .شناخت و زمینه یابی میدانهای عمل این گروهها
6 .نحوه بسیج افراد و تجمیع منابع و امکانات مردمی
7 .شناخت و تحلیل شبکه پیچیده، دقیق و راهبردی ارتباطات و تعامالت این گروه ها
8 .شناخت چالش ها، موانع و مشکالت پیش روی گروه های جهادی و در نهایت ارائه راه حل های اساسی در جهت اطالح و پیشرفت حرکت های آینده نقشه راه عملیاتی بدین گونه خواهد بود که ابتدا با برگزاری جشنواره از بین گروه های جهادی شرکت کننده در فراخوان تعدادی انتخاب می شوند تا بتوانیم در مرحله بعد یعنی روایت نگاری گروه های جهادی موجود در بانک اطالعاتی نهضت اجتماعی جوانان و تیم های منخب جشنواره با اختصاص تیم های کارشناسی به شناخت دقیق تر و تحلیل واضحی از وضع موجود بپردازیم.

شناسنامه هنرواره

عنوان جشنواره: روایت جهاد
سطح برگزاری: ✓ ملی ⚪ منطقه ای ⚪ بین المللی
دبیر اجرایی جشنواره: سيد مرتضي دارابي نماينده حوزه هنري انقلاب اسلامي
تاریخ برگزاری: پايان بهمن ماه 99
آخرین مهلت ارسال آثار: 10 بهمن ماه
تاریخ و محل برگزاری اختتامیه: متعاقبا اعالم می گردد

الف ) اهداف

 • به ميدان آوردن عموم مردم به ويژه “جوانان مومن و صالح “براي خدمت رساني عمومي و توقويت ملي و روحيه ايثار و همدلي
 • لبيك به امر رهبر معظم انقلاب پيرامون تداوم نقش آفريني مردم در مبارزه با كرونا
 • مقابله با تزريق نااميدي
 • توجه به امر مواسات و كمك هاي مومنانه در شرايط نابسامان اقتصادي و ترويج همدلي
 • حضورهنرمندان براي خلق آثار مناسب از رويدادهاي پيرامون كمك هاي مردمي
 • ضريب دهي و تكثير اقدمات خودجوش مردمي
 • شناسايي و نشان دادن واقعيت ها از تلاش هاي دلسوزانه كادر درمان و نيروهاي مردمي در خط مقدم مبارزه با كرونا
 • ترویج و ترغیب فرهنگ فعالیتهای جهادی و داوطلبانه در سطح ملی

ب ) محورهای راهبردی هنرواره

با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا:

نقش نوجوانان و دانش آموزان، نقش دانشجویان و دانشگاه‌ها، نقش طلاب و روحانیت، نقش زنان و خانواده‌ها، همراهی بازار و اصناف، نقش گروه‌های جهادی و مردمی، فعالیت گروه‌های فرهنگی و هنری، تلاش هسته‌های علمی و دانش‌بنیان، نقش مساجد، پایگاه‌های بسیج و هیآت مذهبی

پ ) شرایط عمومی شرکت در هنرواره

براي عموم آزاد است

ت ) تاریخ برگزاری هنرواره

دي و بهمن ماه 99

ث ) فراخوان هنرواره

همزمان با اولين سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سليماني

ج ) گاهشمار جشنواره

 • آخرین مهلت ارسال آثار: 10 بهمن ماه 1399
 • تاریخ انتخاب آثار و اطالع رسانی: پايان بهمن ماه 1399

چ ) هیات انتخاب و داوری

 • داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه هنرواره توسط داوران تخصصی هربخش انجام خواهد شد که شاخص ها و نکات جزیی آن در قالب آیین نامه داخلی جشنواره منتشر می شود.
 • داوران هنرواره توسط دبير اجرايي و دبيران هنري هر بخش جشنواره که از بین چهره های برجسته فرهنگی، اجتماعی کشور خواهد بود انتخاب می شوند.

ح ) بخش های جشنواره

هنرهای تصویری:

(فیلم کوتاه، نماهنگ، کلیپ، مستند، انمیشن، موشن گرافیگ و استوری موشن)

موسیقی:

(ترانه واجرای سرود)

ادبیات:

(شعر کلاسیک و سپید) (داستان کوتاه، داستان‌های کوتاه کوتاه)

رسانه:

(گزارش‌های خبریِ ویدئویی و متنی، عکس‌های خبری)

تجسمی:

 (عکس، نقاشی، پوستر، کاریکاتور)

خ ) جوایز جشنواره

 1. به نفرات اول تا سوم بخش آثار حرفه اي به ترتیب 40 ،23 ،20 (میلیون ریال) به همراه تندیس جشنواره اهداء می شود.
 2. به نفرات اول تا سوم بخش آثار آماتور به ترتیب 20 ،15 ،10 (میلیون ریال) به همراه تندیس جشنواره اهداء می شود.
 3. به آثارارسال شده به دبیرخانه جشنواره لوح تقدیر ارائه خواهد شد.
 4. جايزه ويژه هيات داوران هنرواره به 3 اثر موثر توليد شده از تمامي بخش ها به همراه لوح و تنديس جشنواره اهداء مي شود.
 5. لازم به ذکر است که لوح تقدیر به صورت PDF برای شرکت کنندگان جشنواره ایمیل خواهد شد و نسخه چاپی آن با هولوگرام طالیی و مهر برجسته جشنواره برای برگزیدگان ارجمند به صورت پستی ارسال خواهد شد.

د ) شرايط ارسال آثار هنرواره:

تمامي آثار بايد با تكميل فرم ثبت نام مشخصات فردي افراد ارسال شود.

علاوه برارسال آثاراز طريق سايت روايت جهاد با شماره تماس هاي اعلام شده بروي سايت و از طريق پيام رسان واتس آپ نيز امكان پذيراست.