برآنیم پیرو منویات رهبرمعظم انقلاب درخصوص تدام نقش آفرینی مردم درمبارزه باویروس کرونا و لزوم ایجاد همدلی ومواسات درمیان جامعه به همت سازمان تبلیغات اسلامی قرارگاه مشترک جبهه مردمی انقلاب اسلامی با حضوربرخی نهادها وسازمان های فعال وپیشرو درعرصه مبارزه با کرونا نخستين هنرواره ملي روايت جهاد را برگزارمي شود.
انقلاب اسلامی دراین بین دراذهان مردم ایران توانست به الگویی بی بدیل درحرکت های جهادی تبدیل شود که مبنا و پایه آن حضور حداکثری مردم بوده و هست. یکی از این رویدادهای نوظهور درعصر حاضر پدید آمدن گروه های جهادی و خلق کنش های معنادار و کشف ظرفیت های ناشناخته با حضور مردم عادی، نخبگان جامعه شامل دانشگاهیان، طلاب و بسیج، هیئات و مساجد، کانون های فرهنگی و مذهبی، فعالان اقتصادی و بازار، چهره های مؤثر اجتماعی، فرهنگی وورزشی و… با همان حرارت روزهای انقلاب و دفاع مقدس می باشد. گروه های جهادی به عنوان یکی از برون دادهای مبارک جبهه مردمي انقلاب دارای مؤلفه هایی است که با کشف زوایا و ابعاد پیدا و پنهان آن می توان درجهت دهی نیروهای مردمي و انقلابي در راستای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامي و به خصوص گام دوم انقلاب بهره برد. گفتمان سازی حرکت های داوطلبانه، ایجاد روحیه جهادی، تحکیم حلقه های میانی جامعه، افزایش حس نوع دوستی ،امید ،بالندگی جوانان وآتیه سازان ایران اسلامی را می توان ازنتایج شگرف بروز و ظهورگروه های جهادی در سطح جامعه دانست. ایجاد چنين اتفاق مردمي وهمدلانه توسط فرد یا افرادی شکل می گیرد که گاهی از یک دغدغه بسیار ابتدایی درسطح یک محله آغاز و دامنه آن گاهی درمقیاس کشور وحتی جهان نیزقابل ارائه می شود. لذا با توان فني حوزه هنري انقلاب اسلامي ،بنيادخاتم ،سازمان رسانه اي سراج ،سازمان اوج ،جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي ،موسسه شهرستان ادب ،مجمع ناشران انقلاب اسلامي ،بنيادفرهنگي خاتم الاوصيا ،نهضت اجتماعي جوانان ،بسيج دانشجويي ،كانون فرهنگي هنري مساجد ، وبرخي ديگر از سازمان ها براي ثبت، ضبط آثارهنري توليد شده و يا در دست توليد دردوبخش حرفه اي و آماتور پيرامون موضوع كرونا ،كمك هاي مومنانه ومواسات اقدام به برگزاري هنرواره ملي روايت جهاد كرده ايم .
در نهایت تحلیل شکل گیری و فعالیت این گروهها درجهت نگهداشت وافزایش توان این نیروی عظیم مردمی گام های قابل احترامی برداریم لذا برای اینکه بتوانیم متغیرهای راهبردی این گفتمان را شناسایی کنیم سعی می کنیم به چالش ها و سنجه های زیر پاسخ درخور و شایسته ای بیابیم:
بخش هايي كه مورد توجه اين رويداد فرهنگي هنري است به شرح زير مي باشد:
1 .ضرورت شناسی حضور مردم در این عرصه هاي مختلف از جمله مبارزه با كرونا
2 .المانهای انگیزشی حضور آحاد مردم دراین زیست بوم
3 .روش های شناخت و اولویت بندی مسائل و مشکالت در این گروه ها
4 .طراحان اصلی چارچوب کاری و ساختارهای قدرتمند تشکیالتی این گروه ها
5 .شناخت و زمینه یابی میدان های عمل این گروهها
6 .نحوه بسیج افراد و تجمیع منابع وامکانات مردمی
7 .شناخت و تحلیل شبکه پیچیده، دقیق و راهبردی ارتباطات و تعامالت این گروه ها
8 .شناخت چالش ها، موانع و مشكلات پیش روی گروه های جهادی و درنهایت ارائه راه حل های اساسی در جهت اصلاح و پیشرفت حرکت های آینده نقشه راه عملیاتی بدین گونه خواهد بود که ابتدا با جمع آوري آثار ارسال شده به هنرواره و تعيين آثار برتر توسط هيات داوران به آثار 5 آثاربرتر هر بخش جوايز ارزنده اي اهداء خواهد شد . البته داوري آثار در دو بخش حرفه اي و آماتور انجام مي شود و رقابت درهر بخش به صثصورت جداگانه مورد داروي قرار خواهد گرفت.
تمامي آثار خلق شده در زمينه كرونا ،كمك هاي مومنانه و مواسات مي توانند در در نظر گرفتن بخش هاي هنرواره در اين رويداد شركت كنند.

روایت جهادی

بهترین مهارت های خودر را بهبود ببخشید