دبیران هنري و اجرايي هنرواره ملي روايت جهاد معرفی شدند

بدون دیدگاه

باحكم معاون راهبري استانهاي حوزه هنري ودبيركارگروه روايت:

دبیران هنري و اجرايي هنرواره ملي روايت جهاد معرفی شدند

دبیراجرايي و دبیران هنری نخستين هنرواره ملي روايت جهاد ،طی احکامی جداگانه ازسوی معاون راهبري استانهاي حوزه هنري منصوب شدند.‏
به گزارش پايگاه خبري حوزه هنري به نقل‬ ازكميته اطلاع رساني نخستين هنرواره ملي روايت جهاد ، طی احکامی جداگانه از سوی ميثم مرادي بيناباج معاون راهبري استانهاي حوزه هنري ودبيركارگروه روايت ستاد مشترك مردمي جبهه انقلاب اسلامي ، سيدمرتضي دارابي به عنوان دبيراجرايي وسيده عذارموسوي به عنوان دبيرهنري بخش شعرداستان ،محمدپاي بست به عنوان دبيرهنري بخش رسانه ،عباس ناصري دبيرهنري بخش تجسمي ،امين صافي زاده دبيرهنري بخش هنرهاي تصويري وسيدمحسن حسيني دبيرهنري بخش موسيقي نخستين هنرواره ملي روايت جهاد منصوب شدند.
درحکم ميثم مرادي بيناباج معاون راهبري استانهاي حوزه هنري خطاب به سيدمرتضي دارابي به عنوان دبيراجرايي اين رويداد
آمده است: ‏
رهبر انقلاب: کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی جهاد مقابله با کرونا را روایت کنند
‏ برادرارجمند جناب آقاي سيد مرتضي دارابي
باعنايت به منويات و رهنمودهاي رهبرمعظم انقلاب مبني برنقش برجسته كادردرمان ،نيروهاي مردمي وجهادي درخط مقدم مبارزه با كرونا و لزوم روايتگري وهرچه بهترنشان دادن رشادتها ،تلاش هاي شبانه روزي ،كمك هاي مومنانه ،مواسات وفداكاري هاي انساني كم نظير،درمبارزه با ويروس كرونا كه دركشور رخ داده است شما را كه ازتجربه وتخصص لازم دربرگزاري رويدادهاي فرهنگي وهنري بهره مند هستيد به عنوان دبيراجرايي نخستين هنرواره ملي “روايت جهاد”منصوب مي نمايم .
اميداست بامعرفي دبيران هنري بخش هاي هنرواه ملي روايت جهاد بتوانيد در ثبت وضبط،گردآوري و روايت گري “جهادمقابله با كرونا” اقدام بايسته را طبق آئين نامه هنرواره ملي “روايت جهاد” معمول فرمائيد.
همچنین دراحکام دبيران هنري بخش هاي اين رويداد فرهنگي هنري به شرح زيرآمده است :
دبيران محترم هنري بخش هاي هنرواره ملي روايت جهاد:
1- عباس ناصري دبيرهنري بخش تجسمي
2- سيدعذارموسوي دبيرهنري بخش شعروداستان
3- امين صافي زاده دبيرهنري بخش هنرهاي تصويري
4- محمدپاي بست دبيرهنري بخش رسانه
5- سيدمحسن حسيني دبيربخش موسيقي
باعنايت به منويات و رهنمودهاي رهبرمعظم انقلاب مبني برنقش برجسته كادردرمان ،نيروهاي مردمي وجهادي درخط مقدم مبارزه با كرونا و لزوم روايتگري وهرچه بهترنشان دادن رشادتها ،تلاش هاي شبانه روزي ،كمك هاي مومنانه ،مواسات وفداكاري هاي انساني كم نظير،درمبارزه با ويروس كرونا كه دركشور رخ داده است شما را كه ازتجربه وتخصص هنري لازم بهره مند هستيدبه عنوان دبيرهنري نخستين هنرواره ملي “روايت جهاد”منصوب مي نمايم .
اميداست بتوانيد در ثبت وضبط،گردآوري و روايت گري “جهادمقابله با كرونا” اقدام بايسته را طبق آئين نامه نخستين هنرواره ملي “روايت جهاد” معمول فرمائيد.
شايان ذكراست نخستين هنرواره ملي “روايت جهاد” با موضوع مجاهدت هاي مردمي درعرصه مواسات و مبارزه با كرونا به همت حوزه هنري انقلاب اسلامي و مجموعه سازمان تبليغات اسلامي و برخي ازنهادها درقالب “ستادعمليات مشترك جبهه مردمي انقلاب اسلامي” براي هرچه بهتر نشان دادن رشادتها، تلاش هاي شبانه روزي، كمك هاي مومنانه ، مواسات واتفاقات انساني كم نظير،كه درمبارزه با ويروس كرونا دركشور رخ داده است برگزارمي شود.
آخرين مهلت ارسال آثاربه هنرواره ملي روايت جهاد تاپايان بهمن ماه 99 خواهدبود و مراسم اختتاميه و معرفي برگزيدگان اين رويداد ملي درفروردين ماه 1400 هزمان با ايام هفته هنر انقلاب و سالگرد سيدشهيدان اهل قلم در حوزه هنري انقلاب اسلامي برگزارخواهدشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.